Gliwice ul. Saturna 1(+48) 505 067 616studio@moform.pl

Oznakowanie na zewnątrz firmy

Post 6 of 41
Oznakowanie  na zewnątrz firmy

Zasady oznakowania budynków – siedziby firmy lub jej placówek (oddziałów, sklepów) oraz ich otoczenia powinny być ustandaryzowane w ramach księgi tożsamości wizualnej firmy. Spójny wizerunek buduje przewagę konkurencyjną a jednolity wygląd i uporządkowany system informacji wizualnej wpływa na pożądane skojarzenia u odbiorców marki.

System informacji wizualnej powinien wspomagać orientację przestrzenną – ułatwiać interesantom firmy  sprawne docieranie z zewnątrz (z ulicy) do poszukiwanej osoby, czy miejsca w siedzibie organizacji.

Oznakowanie dojazdów do firmy

Prawidłowe oznakowanie dojazdów zapewnia większości firm handlowo-usługowych  zwiększenie liczby klientów. W ramach tego systemu umieszczane są tablice informacyjne przy wjazdach do miasta i tabliczki z kierunkami i odległościami  przy większych skrzyżowaniach w mieście.

Oznakowania dojazdu wymagają także zakłady przemysłowe zajmujące duże tereny, posiadające kilka bram wjazdowych i wiele budynków. Orientację przestrzenną ułatwiają  wolnostojące pylony, plansze, tablice kierunkowe i flagi.

Oznakowanie terenu przedsiębiorstwa

Po przekroczeniu bramy wjazdowej kontrahent nierzadko staje przed problemem odnalezienia budynku – działu firmy, w którym ma umówione spotkanie. Podobnie trudne jest odnalezienie małej firmy wynajmującej pomieszczenia biurowe np. w kompleksie poprzemysłowym, gdzie siedziby ma dziesiątki firm.

Przy każdej bramie wjazdowej konieczne jest usytuowanie planu i tablic kierunkowych a przy drogach wewnątrzzakładowych znaków kierunku. Sygnalizację dojazdową  do poszczególnych obiektów mogą stanowić pylony, flagi, bądź grupy flag. Dzięki swej wysokości i liczbie znacznie zwiększają widoczność poszukiwanego budynku i powinny być umieszczane prostopadle do drogi dojazdowej.

System orientacji przestrzennej na terenie przedsiębiorstwa, oprócz funkcji utylitarnej, powinien także budować wizerunek marki – być integralnym elementem tożsamości wizualnej firmy. Pylony, flagi i inne formy architektoniczne  wskazując najważniejsze miejsca – bramy, budynki reprezentacyjne, place główne budują  prestiż firmy, kreują jej indywidualny, odróżniający od konkurencji wizerunek.

Oznakowanie budynków firmy

Jeżeli teren przedsiębiorstwa jest użytkowany przez jedną firmę, orientację przestrzenną może ułatwić architektura budynków – ich kolorystyka, forma i użyte materiały. Elewacje budynków stają się elementem systemu identyfikacji wizualnej. Obiekty reprezentacyjne, zwykle siedziby zarządu,  są oznakowane przestrzennymi formami logo firmy , nierzadko w formie świecącego po zmroku kasetonu, co pozwala na ekspozycję znaku również w nocy. Pozostałe budynki oznacza się tablicami informacyjnymi z symbolami liczbowymi lub literowymi oraz tablicami opisowymi.

Specjalną uwagę poświęca się oznakowaniu strefy wejścia, która ma budować pozytywne skojarzenia z marką, budować prestiż firmy. Tu stosuje się szyldy, kasetony,  litery blokowe,  flagi, firmowe tablice reklamowe, a nawet specjalne formy zadaszeń nawiązujące do symboli firmowych. Jeśli siedziba organizacji mieści się w budynku zabytkowym, należy pamiętać o tym, aby elementy oznakowania były zgodne z wymogami konserwatorskimi.

Jednolity system oznakowania, zgodny z księgą tożsamości wizualnej firmy, pełni szczególnie ważną rolę w organizacjach globalnych, gdzie takie same na całym świecie formy architektoniczne budynków i wolnostojących oznaczeń budują zaufanie do ujednoliconego, wysokiego standardu obsługi w każdym oddziale, serwisie i sklepie marki.

MENU