Gliwice ul. Saturna 1(+48) 505 067 616studio@moform.pl

ZNAK TOWAROWY – chroń swoją markę

Post 13 of 41
ZNAK TOWAROWY – chroń swoją markę

1. Co to jest znak towarowy?

Znakiem towarowym jest wszelkie oznaczenie, które nadaje się do odróżnienia towarów/usług  jednego przedsiębiorstwa od towarów/usług innego przedsiębiorstwa. Najczęściej spotyka się  znaki towarowe jako: oznaczenia słowne, słowno-graficzne, lub przestrzenne.  Przykład: Kubuś ®, Winiary®, TVN®

2. Dlaczego warto chronić swoją markę?

Dzięki nabyciu prawa ochronnego na znak towarowy można zakazać konkurencji stosowania  tego znaku na terenie danego kraju oraz nabyć wyłączne prawo do domeny internetowej,  zwiększyć prestiż marki/produktu/firmy.

3. Czy można chronić etykietę / opakowanie produktu?

Tak, można je chronić jako znak towarowy przestrzenny lub wzór przemysłowy.

4. Czym są klasy w znaku towarowym?

Klasy w znaku towarowym to obszary, w których jest on chroniony. Łącznie jest 45 klas, z czego 34 przemysłowe i 11 usługowych. Np. klasa 16 – to wszelkie materiały papierowe i wyroby z tektury, klasa 35 – to usługi budowlane, naprawy, usługi instalacyjne.  Przykład: Orlen® posiada znak towarowy zarejestrowany w wielu klasach, między innymi 1, 4, 6, 7, 9, 11; Kubuś® posiada znak towarowy zarejestrowany w klasie 32.

5. Czy mogą istnieć dwie marki o tej samej nazwie?

Tak, jeśli zostaną zarejestrowane w różnych klasach i nie zachodzi niebezpieczeństwo  wprowadzenia w błąd konsumenta, czyli zachowana jest zdolność odróżniająca znaku.

6. Jak długo trwa postępowanie i ile to kosztuje?

Postępowanie przed Urzędem Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej (UP RP) trwa ok. 1,5 roku. W tym czasie UP RP udziela lub odmawia udzielenia ochrony na znak towarowy. Opłata za zgłoszenie wynosi 450 zł za zgłoszenie zawierające 1 klasę oraz 120 zł za każdą następną klasę. Opłata za udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 400 zł za każdą wskazaną we wniosku klasę. Ochrona na znak towarowy trwa w nieskończoność, należy ją jednak przedłużać co 10 lat wnosząc opłatę do UP RP.

7. Czy to prawda, że właściciel zarejestrowanego znaku towarowego może odebrać domenę internetową innemu użytkownikowi, który nie wystąpił do UP RP o ochronę prawną swojej marki?

Tak, to prawda. Jest to coraz częściej spotykana praktyka. Zdarza się również, że właściciel chronionego znaku towarowego nie tylko odbiera domenę internetową, ale żąda zmiany nazwy firmy oraz wnosi sprawę do sądu domagając się zwrotu uzyskanych korzyści majątkowych z tytułu posługiwania się znakiem towarowym.

Korzyści z posiadania zarejestrowanego znaku towarowego

 •  Prestiż
 •  Prawo wyłączne do domeny internetowej
 •  Zwalczanie konkurencji
 •  Ochrona prawna
 •  Udzielanie licencji na znak towarowy
 • Podwyższenie kapitału zakładowego firmy poprzez aport znaku  towarowego
 • Otwieranie sieci franchisingowych
 • Oznaczenie zarejestrowanego znaku symbolem ®

Zagrożenia związane z brakiem zarejestrowanego znaku towarowego

 • Zakaz używania chronionego znaku towarowego
 • Postępowanie karno-sądowe
 • Odszkodowanie
 • Zwrot uzyskanych korzyści majątkowych
 • Odebranie domeny internetowej
 • Konieczność zmiany nazwy firmy/marki/produktu

Polecam skorzystanie z możliwości bezpłatnego sprawdzenia dostępności do rejestracji dowolnego znaku towarowego lub zarejestrowanych znaków konkurencji – link do baz znaków towarowych:

https://www.tmdn.org/tmview/bookmark?q=tp%3AEM%2CPL%20AND%20sc%3AFiled%2CRegistered&lang=pl#

wystarczy wpisać szukaną nazwę „firmy” lub „produktu”.

 

Maciej Karpiński – ULTRAPATENT (http://ultrapatent.eu)

Badania patentowe i rozeznanie technologiczne – Komercjalizacja nauki i technologii – Szkolenia i doradztwo w zakresie uzyskania i zarządzania własnością intelektualną przedsiębiorstwa – Ocena innowacyjności produktu, technologii, projektu.

 

MENU