Gliwice ul. Saturna 1(+48) 505 067 616studio@moform.pl

JM Display

Project 186 of 252

Klient: JM Display
Współpraca:
Rok: 2013

 

 

Lifting logo JM Display – firmy inżynierskiej, oferującej swoim klientom moduły komunikacyjne i przyrządy pomiarowe do stref zagrożonych wybuchem pyłów lub/i gazów w przemyśle wydobywczym i chemicznym. Lifting objął poprawę kolorystyki logo oraz opracowanie i dokomponowanie sloganu „urządzenia iskrobezpieczne”.

MENU