Gliwice ul. Saturna 1(+48) 505 067 616studio@moform.pl

Walcownia

Project 190 of 252


… Nagle – gwizd! Nagle – świst! Para – buch! Koła – w ruch! … A co to to, co to to, kto to tak pcha? Że pędzi, że wali, że bucha, buch-buch? To para gorąca wprawiła to w ruch, To para, co z kotła rurami do tłoków, A tłoki kołami ruszają z dwóch boków I gnają, i pchają, i pociąg się toczy, Bo para te tłoki wciąż tłoczy i tłoczy, I koła turkocą, i puka, i stuka to: Tak to to, tak to to, tak to to, tak to to!…

 

MENU