Gliwice ul. Saturna 1(+48) 505 067 616studio@moform.pl

Nagroda za projekt logo

Post 35 of 41
Nagroda za projekt logo

Projekt Logo IV Kongresu Urbanistyki Polskiej otrzymał I nagrodę w konkursie ogłoszonym przez Towarzystwo Urbanistów Polskich oraz Miasto Lublin.

symbolika logo

Jesteśmy odpowiedzialni za miasto, bo każda decyzja projektowa odciska ślad na jego tkance. Na kształt miasta mają wpływ nie tylko urbaniści, ale także developerzy, organizacje i instytucje finansowe, władze miejskie oraz organizacje pozarządowe i sami mieszkańcy. Ludzie tworzący nowe miasto powinni szanować jego historyczny układ, dopasowywać się do niego, otaczając nową tkanką.

Odpowiedzialność za miasto to pozostawienie po sobie wartościowego śladu – tworzenie nowych układów urbanistycznych, uzupełniających stare miasto.

Historyczne układy miast to odcisk historii. Ważne, aby pozostawiony w miastach nasz ślad był działaniem odpowiedzialnym, bo każda decyzja projektowa odciska się na planie miasta, jeśli jest błędna, często trudno ją potem naprawić.

MENU