Gliwice ul. Saturna 1(+48) 505 067 616studio@moform.pl

Dobranie typografii

Post 23 of 41
Dobranie typografii

Ze względu na ilość i różnorodność drukowanych materiałów dotyczących każdej marki, jednym z ważniejszych czynników, które współtworzą tożsamość marki jest dobór znaków pisarskich. Aby podnieść wartość komunikacji marketingowej, powinniśmy przy ustalaniu typografii firmowej bezwzględnie ograniczyć stosowane kroje liternictwa do jednego, najwyżej dwóch rodzajów czcionki oraz jej odmian.

Typografia firmowa

Wybór czcionki nie może być przypadkowy, lecz ściśle związany z charakterem marki, której dotyczy. Wybór konkretnego fontu może zadecydować o tym, czy nasza firma będzie odbierana jako tradycyjna i od dawna działająca na rynku, czy też nowoczesna lub po prostu nowo powstała. Zły dobór czcionek może spowodować, że firma będzie postrzegana jako nieprofesjonalna, dysponująca niewielkimi środkami, niewiarygodna.
Doborem kroju czcionki możemy również zasugerować związek firmy lub produktów, które sprzedaje, z danym położeniem geograficznym.

Wygląd pisma wytwarza nastrój wpływający na odbiorcę treści – zwłaszcza reklamowych, ale także informacyjnych. Inaczej odbierane są czcionki szeryfowe, inaczej – bezszeryfowe. Fonty kanciaste i agresywne mogą wywołać niepokój odbiorcy, łagodne i obłe – przeciwnie – sugerują spokój i równowagę.

Często firmy stosują dwa rodzaje czcionek, które jednak – mimo odmienności – pasują do siebie. Większe korporacje projektują nawet własne, oryginalne fonty, dzięki czemu wzrasta zapamiętywalność marki.

Typografia w logotypie

Logotyp stanie się łatwiejszy do zapamiętania po uwypukleniu nazwy (np. przez zwiększenie kerningu – odległości między literami) dodaniu do nazwy grafiki kojarzącej się z firmą. Jeżeli chodzi o czcionkę, istotna jest jej oryginalność, jednak nie przeszkadzająca w odczytaniu tekstu. Czytelność nazwy w logo jest sprawą bardzo istotną, dlatego należy zadbać o rozpoznawalność poszczególnych liter, nie stosować fontów nadmiernie dekoracyjnych i nietypowych.

Na czytelność znaku i uwagę jego odbiorcy w dużej wpływają także użyte barwy. Istotna jest kolorystyka tekstu (także relacja barw logotypu i sloganu) oraz odpowiednia relacja koloru logotypu do koloru tła (zbyt duży kontrast może przyciągać uwagę, ale i może być kojarzony zbyt agresywnie, kontrast niewielki znacząco zmniejsza czytelność znaku).

Kolorystyka tekstu powinna być skomponowana z sygnetem. Każda z kombinacji kolorów wpływa na uwidocznienie lub ukrycie poszczególnych elementów logo. Nie wolno też zapominać o wpływie barw – szczególnie tych z zakresów ciepłych i zimnych – na psychologię odbioru.

Typografia użytkowa

W zastosowaniach biurowych ze względów technicznych dopuszcza się czasem używanie zamienników firmowej typografii – wybiera się w tym celu jeden ze standardowych fontów systemu operacyjnego.
Rodzaj, warianty i wielkości czcionki stosowanej w poszczególnych drukach powinien być precyzyjnie określony w księdze systemu identyfikacji wizualnej, wraz z określeniem, do jakich elementów druku się odnoszą (np. tytułu, nagłówków, tekstu wyróżnionego, edytowalnych pól wizytówek).

MENU